Завъртана на хромозомен участък на 180о , при което генната последователност се променя и става в обратен ред.