ИТК може да се определи като концентрацията, за която е емпирично установено, че дава оптимален отговор при конкретния пациент.