ИТК може да се определи като концентрацията, която емпирично е установено, че дава оптимален отговор при отделния пациент.