Oблъчване на тумора с радиация, която нарушава целостта на клетките и не позволява тяхното нормално функциониране.