Нововъзникнал тумор, който произлиза от главния тумор и има сходни патологични характеристики.