Състояние, при което различните клетки на даден индивид имат различни генетични характеристики.