Липса на една от хромозомите в някоя хромозомна двойка, което води до патологично изменение в организма.