Структурна единица на полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини, както при РНК и ДНК.