Направление в медицината, което се занимава с патология, проследяване и лечение на ракови заболявания.