Състояние, при което са изчезнали симптомите за болестта или те са овладени и проявите им остават относително стабилни с течение на времето.