Един от двата или повече варианта на даден ген, който се проявява външно само в комбинация със същия вариант на гена.