Клетки от тумора, които са се отделили в кръвта или лимфата и циркулират свободно в тялото.