Спонтанно възникнал тумор, който се предизвиква от соматична мутация в дадена клетка или група от клетки.