Таргетната (прицелна) терапия е вид системна противотуморна терапия, при която се използват т.нар. биологически вещества, наричани още таргетни лекарства. Те са специални органични молекули, които могат избирателно да активират или потискат определени биологични процеси, жизнено важни за туморните клетки. По този начин те водят до смърт на туморните клетки и спиране на туморния растеж.
Механизмът на действие на таргетните лекарства се основава на залавянето им за определено място (рецептор) от определени клетъчни молекули. Поради тази своя строга насоченост те се наричат прицелни.