Поява на трето копие в някоя двойка хромозоми, което води до патологично изменение в организма.