Специфичен за определен тип тумори белтък. Използва се като прогностичен индикатор за развитие на заболяването.