Фармакокинетиката изучава как организмът метаболизира лекарствата. Тя обхваща резорбцията (усвояването), разпределението, биотрансформацията (измененията) и отделянето (екскрецията) на лекарствата.