Фармакокинетиката изучава как организмът действа на лекарствата. Тя обхваща резорбцията (абсорбцията), разпределението, биотрансформацията (метаболизма) и излъчването (екскрецията) на лекарствата