ДНК фрагменти от плода, които след 5-та гестационна седмица започват да циркулират в кръвообръщението на бременната жена.