Смесена терапия, в която се прилага лечение с лекарство и облъчване на тумора.