Индивид с два еднакви варианта на даден ген, като единият е от майката, а другият от бащата.