Една молекула ДНК, свързана с окомплектоващи белтъци. Човешкият геном се състои от 46 хромозоми, т.е. 46 молекули ДНК, разпределени по двойки.