При генетичните Епилепсии, често може и да няма фамилна история. Това би могло да се дължи на (но не само) de novo мутации, автозомно рецесивно унаследяване, X-свързано унаследяване и др.