Всяко изменение в нормалния брой на хромозомите в клетките