Изменение на един ген, който присъства за първи път в един член на семейството в резултат на мутации в зародишни клетки