Световната асоциация, създадена през 1909 от лекари и учени, целяща да:
1. Развива и разпространява знанията за епилепсията чрез насърчаване на научните изследвания, образование и обучения.
2. Развива и подобрява грижите за пациентите, основно чрез профилактика, диагностика и лечение.