От мутацията се получава кодон за друга аминокиселина със същите или различни химични свойства. В зависимост от мястото на аминокиселината тази мутация може да наруши нормалната функция на белтъка, но може и да остане непроявена.