унаследяване на гени, които са локализирани в Х- хромозомата.