Slide 1
Второ мнение при ракова диагноза
Хистопатологичен анализ

Получете качествено второ мнение - Хистопатология от NMGenomix за Вашето заболяване, извършено в Института по Клинична Патология, Байройт, Германия. ОБАДЕТЕ СЕ ОЩЕ ДНЕС на тел. 0882 406 205

Първата стъпка към успешното лечение на раково заболяване е да се определи с какво точно се борим. Хистопаталогичният анализ може да даде информация относно прогнозата за развитие на заболяването, степента на злокачественост, точния тип образувание и неговия произход. Всяко туморно образуване има своите характеристики и различните състояния изискват различен тип и стратегия на лечение.

Какво представляват хистопатологичните изследвания?

Хистопатологичните изследвания в онкологията включват различни подходи за микроскопско наблюдение и анализ на тъкани с туморен произход, получени чрез биопсия или друга хирургическа интервенция. Патологичните анализи играят важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и помагат да се изберат възможности за лечение.

Открито е туморно образование, направена е биопсия, каква е следващата стъпка?

При съмнение за туморно образувание най-напред от него се взима проба – биопсия. Тя трябва да се анализира, за да се установи дали образуванието е злокачествено или не, и да се постави диагноза. Това представлява така наречената хистопатология . Поради спецификата на анализите, хистопатологичните изследвания се базират на визуални наблюдения и силно зависят от субективната оценка на специалистите-патолози. Това става причина за твърде честите грешки в тази област и последващото поставяне на грешни диагнози. Много често е необходимо да се потърси второ мнение от друг специалист, за да се потвърди диагнозата и плана за терапия, тъй като евентуална грешка може да повлияе избора на лечение.

Хистапология

Хистопатологията или какво може да ни каже клетката за болестта

Хистопатологията е анализ, чрез който се определя дали има наличие на раково образувание. Чрез визуален анализ на човешката тъкан (биопсия) и характеристика на клетките се постигаточна диагноза. Понякога, хистопатологията може и трябва да се извърши на няколко етапа, като всеки следващ етап дава допълнителна информация на вашия лекуващ лекар. Различните етапи се отнасят до различната дълбочина на анализа. Ако през първия етап се гледат структурите на тъканта и до колко се различават туморните клетки от нормалните, през последващите анализи се идентифицират протеините в туморните клетки, което дава специфична за тумора информация.

Първи етап на хистопатология – колко и как се различават туморните клетки от нормалната тъкан?

Целта на първия етап на хистологията е извършване на анализ, чиято цел е да даде информация за разликата между нормалните и туморните клетки в тъканта. По този начин се поставя диагноза, разбира се дали образованието е злокачествено, колко бързо се променя и от какъв структурен тип е. Тази информация е критично важна за правилното определяне на по-нататъшно лечение и диагноза. В определени случаи се налага и допълнителен втори и/или трети анализ, за да се постигне по-ясен резултат.

Кога и защо се налага допълнителен втори и/или трети хистопатологичен анализ?

Както вече споменахме, хистопатологичният анализ играе важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и помага да се изберат възможности за лечение. Докато първият етап на анализа е свързан най-вече с определяне на това дали образованието е злокачествено и от какъв тип е, вторият етап от хистопатологията, наречен имунохистохимия, има за цел определяне на характеристиките на образованието. Целта винаги е една и съща – правилен избор на терапия и определяне на лечение – химиотерапия, лъчетерапия и др. Третият етап (ин ситу хибридизация) се прилага само на пациенти, при които липсва категоричен резултат от първите два етапа, полученият резултат при третия етап е точен и ясен и дава отговор, когато има съмнения за гранични стойности.

Какво е нужно за извършването на хистопатологичен анализ?

Материал – За да се извърши изследването, е нужен туморен материал от последната биопсия. Туморните блокчета най-често се пазят в лечебното заведение, което сте направили биопсията. Пациентите имат достъп до своя материал при желание за допълнителни изследвания.

Каква е цената на анализа?

Цената зависи от броя необходими анализи, често се налага да се направят един, два, или три хистопаталогични анализа, за да се предостави точна диагноза. Това се явява определящ фактор при цената на анализа. Тя се сформира спрямо броя на анализите, които се извършват и тяхната сложност. Определящ фактор също е броят на изследваните туморни блокчета. Затова цената на едно хистопатологично изследване варира спрямо конкретния случай от 700 лв. до 2500 лв.*

*При предаване на биологичния материал се предплащат 1350 лв.

Колко време отнема изследването?

Един цялостен хистопатологичен анализ обикновено отнема 7 дни, но в зависимост от сложността на случая, броя на изследваните блокчета и извършените анализи, времето може да варира.

Хистопатология второ мнение. Кога и защо да предприема?

Хистопатологията е микроскопски анализ и резултатът силно зависи от оценката на специалистите-патолози, както и от правилната стратегия за анализ.Грешка при диагностицирането може да доведе до неефективно лечение и последващи усложнения. Затова винагисе препоръчва второ мнение относно диагностиката на образуванието, особено в случаите с неясна и двусмислена първична диагноза и/или при диагностицирани редки туморни образувания.

Къде се извършва?

НМ Дженомикс предоставя възможността за извършване на хистопатологичен анализ в Института по Клинична Патология, Байройт. Екипът на проф. Д-р Майкъл Виет извършват широк набор от хистопатологични анализи. За последната година лабораторията има 160 000 пациента и са анализирани над 500 000 туморни блокчета. В резултат на големия набор от пациенти и разнообразни клинични случаи, патолозите в Института по Клинична Патология имат натрупат опит както с често срещаните ракови образувания, така и с някои от най-редките тумори. Този опит ограничава възможността за грешка при поставяне на точната диагноза.

Как мога да поръчам? Обадете се сега!

При открито образувание, неясна диагноза и нужда от второ мнение – свържете се с нас на тел. 0895674054

Или изпратете запитване на: https://nmgenomix.com/contact/

Често задавани въпроси:

Отговор: Изследването се извършва от специалист патолог.

Отговор: Патологът определя кои участъци от тъканта да бъдат направени на парафинови блокчета в съответствие с международните протоколи за изследване на всеки един вид биопсичен материал.

Отговор: След вземане на материал от образуванието, което трябва да се изследва, той се изследва в лицензирана лаборатория.

Отговор: Обикновено резултатът от изследването излиза не по-рано от 5 работни дни след получаване на материала в лабораторията. В зависимост от сложността на случая резултатът може да се забави до 10 работни дни от получаване на материала в лабораторията.

Отговор: Обикновено остават на съхранение в лабораторията извършила изследването.

Отговор: Да, разбира се, че може. В повечето случаи, това се налага, когато има неяснота около характеристиките на образуванието и гранични стойности на туморните маркери.

Отговор: Да, може да вземете блокчетата за извършване на друго генетично изследване.

Отговор: В повечето лаборатории изискват да се върнат туморните материали, но това не е задължително, те могат да останат у вас.

Отговор: Туморните блокчета не се нуждаят от специализирано съхранение, но разбира се, не трябва да бъдат излагани на много високи или ниски температури.

Сертификати

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли [1.84 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли [368.85 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли [1.97 MB]