Тестът за химиочувствителност по метода Майнтрак се извършва върху клетки, отделени от тумора и циркулиращи в кръвообращението. Затова за провеждането му е необходима единствено вземането на кръвна проба от пациента. В нея туморните клетки се разграничават от останалите на базата на специфични белтъци по повърхността им. Когато тези клетки се култивират в присъствието на изследвания химиотерапевтичен агент, приложен в стандартна доза, може да бъде измерен ефекта на лекарството спрямо тях. Тъй като туморните клетки могат да бъдат ясно разграничени от останалите клетки в кръвта, е възможно да бъде отчетено отмирането им вследствие на действието на приложения химиотерапевтик. Това позволява да бъде направена оценка на терапията още преди тя да е започнала дори или когато не е наличен турморен материал.

Благодарение на метода Майнтрак за определяне на химиочувствителност може да бъде избрана най-подходящата терапия, като същевременно пациентът се щади от вредните странични ефекти на евентуален неефективен агент.

За да научите повече за приложението Майнтрак или за да поръчате изследването свържете се с нашия екип.