Mammaprint® изследва 70 гена свързани с основните механизми на метастазиране при рака на гърдата. Чрез него може да се даде категоричен отговор дали пациентът да премине през химиотерапия или не.

MammaPrint® изследва специфични гени в тумора, имащи роля в процеса на метастазиране и помага да се изгради план за лечение съобразен с нуждите на всеки пациент. Чрез MammaPrint® се определя риска от далечни метастази или с други думи, възможно ли е да се наблюдава рецидив и възможно ли е онкологичното заболяване да се разпространи в други части на тялото. Това го прави иновативен и незаменим помощник на онколога, при назначаване химиотерапия на жени, с ранно диагностициран карцином на гърда.

MammaPrint® е единственият тест одобрен от FDA (Агенцията за контрол на храните и лекарствата, САЩ) за определяне на риска от рецидив в рамките на 5 годишен период, утвърдени от фаза 3 на рандомизирано клинично проучване.

MammaPrint® поставя пациентите в две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази. При пациенти с най-често срещания тип рак на гърда (хормон-рецептор позитивен, HER2+/-, без засегнати лимфни възли), резултат „Нисък риск“ от MammaPrint® показва 97,8% шанс от 5 годишна преживяемост без метастази единствено чрез хормонална терапия. При тези пациенти не се наблюдават значителни ползи от добавянето на химиотерапия. Пациентите с „Висок риск“ от MammaPrint®, имат 94,6% шанс от 5 годишна преживяемост без метастази след приложение на хормонална терапия и химиотерапия.

Какво означава ако попадам в групата „Нисък риск“?
Ако попадате в категорията „Нисък риск“ определен чрез теста MammaPrint®, възможността от рецидив на онкологичното заболяване е изключително ниска. Провеждането на химиотерапия няма да има съществени ползи относно здравословното състояние на пациентите от тази група.

Какво означава ако попадам в групата „Висок риск“?
Ако след провеждането на теста MammaPrint® Вашият резултат попада в категорията „Висок риск“, се прилага химиотерапия. Високорисковите пациенти могат да се разделят на подтипове, с цел прецизиране на плана за лечение. Това ще даде представа кое лечение би дало най-добър отговор: хормонална терапия, химиотерапия, таргетна терапия или комбинация от тях.
За да научите повече за приложението на изследването MammaPrint®, свържете се с нашия екип.