Днес се знае, че механизмите на възникване и развитие на всяко раково заболяване са уникални и за постигането на оптимални резултати в лечението е необходим индивидуален подход към всеки пациент. Традиционно лекарите разчитат на клинични и патологични фактори като възраст, размер на тумора, стадий на развитие и рецепторен статус при вземането на решение за лечение. Благодарение на съвременните молекулярно генетични изследвания медицинските специалисти могат да получат допълнителна информация и да добият по-пълна представа за туморната физиология.
Изследването MammaPrint® анализира 70 гена свързани с риска от възникване на метастази при пациенти с рак на гърдата  и помага да се изгради план за лечение съобразен с нуждите на всеки пациент. Изследваните гени са отговорни за най-важните процеси свързани с метастазирането, включително:

  • растеж и делене на туморните клетки
  • образуване на кръвоносни съдове, захранващи тумора
  • отделяне на туморни клетки в кръвообращението
  • преминаване на туморните клетки през кръвоносните съдове и способността им за оцеляване и размножаване в нови органи

MammaPrint® поставя пациентите в две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази като на тази база се изготвя план за лечение.
Какво означава ако попадам в групата „Нисък риск“?
Ако попадате в категорията „Нисък риск“ определен чрез теста MammaPrint®, възможността от рецидив на онкологичното заболяване е изключително ниска. Провеждането на химиотерапия няма да има съществени ползи относно здравословното състояние на пациентите от тази група.
Какво означава ако попадам в групата „Висок риск“?
Ако след провеждането на теста MammaPrint® Вашият резултат попада в категорията „Висок риск“, се прилага химиотерапия. Високорисковите пациенти могат да се разделят на подтипове, с цел прецизиране на плана за лечение. Това ще даде представа кое лечение би дало най-добър отговор: хормонална терапия, химиотерапия, таргетна терапия или комбинация от тях.
За да научите дали теста MammaPrint® е подходящ във вашия случай, или за да поръчате изследването, свържете се с нашия екип.