Фармакогеномиката е област, която изучава как гените повлияват индивидуалния отговор на пациентите към лекарствените продукти. Тя комбинира фармакологията, генетиката и геномиката, за да създаде ефективен начин за лечение според персоналните нужди на пациентите.

По-голямата част от лекарствата, които са на пазара, са насочени към общата популация, независимо от факта, че всеки пациент отговаря различно на всяко едно лекарство. Някои пациенти могат да не изпитат ефект от стандартната доза поради ускорен метаболизъм на лекарството. От друга страна други пациенти могат да изпитат странични ефекти, тъй като лекарството не се преработва правилно и се задържа в организма. Фармакогеномиката използва методите на биохимията и фармакологията в контекста на индивидуалните генетични вариации и подобрява терапиите в зависимост от генетичните различия.

ПРОЕКТЪТ „ЧОВЕШКИ ГЕНОМ“

Проектът „Човешки геном“ е главният източник на знания в сферата на фармакогеномиката и провокира интерес за по-задълбочено изучаване на индивидуалния отговор към лекарствата. Единичните нуклеотидни полиморфизми (SNP) са най-честите генетични вариации, като наброяват над 11 милиона варианта сред човешката популация. Тези варианти в генома могат да предвидят индивидуалната предразположеност към определено заболяване и реакцията към определен медикамент.

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Възможността да използваме адаптирани терапии според индивидуалните ни особености има потенциала да подобри значително лечението, да повиши ефективността му и да намали страничните ефекти. Дозите на определения медикамент могат да се регулират според генетичния профил на пациента и прогнозата за усвояването им. Това е в изключителен контраст със стандартното лечение, което използва параметри като тегло, височина и пол на пациента.

НМ Дженомикс предлага изследване на гените за ензимите, разграждащи най-често използваните химиотерапевтици за лечение на много видове рак. Резултатите от изследванията може да покажат необходимост от промяна на медикамента или дозата му при забавена обработка в организма и натрупването му в токсични нива. Изследването е подходящо за пациенти, на които е предписана химиотерапия, или на такива, които започват да усещат страничните ефекти от терапията в хода на лечението.Можете да се консултирате с наш специалист за изследванията, които се предлагат.