Клиничен случай

63-годишен човек е диагностициран с рак на дебелото черво в напреднал стадий. За да следят как върви лечението, лекарите използват теста Maintrac®, който може да открие раковите клетки в кръвта. Този човек е преминал през различни етапи на лечение, включително комбинация от лъче- и химиотерапия преди операция (това се нарича „неоадювантна терапия“), но за съжаление, те не е дали добър резултат. Впоследствие е извършена операция за отстраняване на рака, следвана от допълнителна химиотерапия след операцията (наречена „адювантна терапия“), за да се унищожат останалите ракови клетки.

По време на първоначалното лечение, броят на раковите клетки в кръвта на пациента е започнал да нараства, достигайки максимум. Това показва, че лечението не е работило както трябва. Осем седмици след операцията, нивата на раковите клетки са паднали до стойности близки до тези преди началото на лечението. След операцията и последвалата химиотерапия, броят на раковите клетки в кръвта е продължил да намалява, докато напълно не е изчезнал от кръвния поток до края на лечението. Девет месеца след края на лечението, пациентът е останал без признаци на нов рак.

Този случай показва как специализираният тест Maintrac може да помогне на лекарите да проследят ефективността на лечението и да адаптират плановете си в хода на борбата с рака.

Какво представлява Maintrac®?

Maintrac® е кръвен тест, който позволява директна оценка на клетки, които са останали от тумори с епителен произход и са навлезли кръвообращение или, така наречените, циркулиращи туморни клетки (circulating tumor cells, CTCs). Циркулиращите туморни клетки носят характеристики на клетките образували първичния тумор и в голяма част от случаите са отговорни за възникването на метастази, а тестването им дава отговор за бъдеща прогресия на онкологичното заболяване или възможности за адаптиране на терапия. Методът е с диагностична насоченост и може да се прилага преди, по време или след провеждане на онкологична терапия. 

Съвременният и иновативен подход на Maintrac® методиката, включва лазерно сканиране след иммунооцветяване на специфични антитела. CTCs се идентифицират чрез автоматизирана флуоресцентна микроскопия, която е изключително щадяща към клетъчно увреждане или загуба. 

За прецизно изпълнение на анализите, изследването на Мaintrac® може да се прилага само за проследяване на туморни процеси в случаи на първоначално потвърдени онкологични диагнози, тъй като определени заболявания, тежки наранявания, изгаряния или операции, могат да доведат до краткосрочно (от няколко дни до няколко седмици) увеличение на броя на епителните клетки в кръвта. 

Какви са предимствата на Мaintrac®? 

  1. Проследяване на ефективността на терапията. Намаляване броя на CTCs е индикация, че терапията има ефект. Ако броят на клетките се увеличава по време на провеждане на терапия, се препоръчва оптимизиране на подходяща терапия. 
  2. Оптимизиране ефективността на подходяща терапия с цел да се определи вероятната ефективност при провеждане на предстоящо лечение, е възможно предварително тестване на определени вещества върху живи CTCss. 
  3. Определяне на характерни за терапията туморни свойства, за да се адаптира индивидуална терапията, като се анализират определени свойства на туморните клетки. 
  4. Възобновена туморна активност с ранно начало. Използвайки CTCs може да наблюдава не само провежданата терапия, но и последващия ход на заболяването след завършване на терапията. При определени обстоятелства след приключване на лечение е полезно да се извърши преброяване на CTCs, тъй като Мaintrac® може да идентифицира ново онкологично образувание още в ранен етап от развитие. 

За изпълнение на изследването е необходимо малко количество кръв (около 15мл) от пациента в епруветка с EDTA, която се изпраща за анализ във високо специализирана диагностична лаборатория. Тестът се извършва в специализирана немска лаборатория с най-високо качество на работа, сертифицирана по DIN EN ISO 15189 ILAC. Резултатите от Мaintrac® са надеждни и изключително приложими в медицинската практика. 

Проследяване на циркулиращи епителни туморни клетки чрез Мaintrac® има предимство при лечение на пациенти с колоректален карцином. 

Колоректален карцином заема първи позиции по смъртност с 9.2%, следствие на онкологично заболяване и при двата пола в световен мащаб. Често симптоматиката се свързва с напредналото развитие на туморното образувание и се диагностицира в напредналите му етапи. Основните терапевтичните подходи са хирургична резекция, радио – и/или химиотерапия. В зависимост от наличието на специфични туморни характеристики, само при малка част от пациентите може да се приложи таргетна терапия.