MAINT®AC

Обща информация

Майнтрак е кръвно изследване за периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите/конвенционални химиотерапевтични медикаменти. Методът дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Чрез периодичното прилагане на теста се проследява рискa от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки.

Свободно циркулиращи туморни клетки

Злокачествените образувания имат свойството да отделят туморни клетки в кръвообращението, като по този начин се разсейват в отдалечени тъкани и органи и образуват така наречените далечни метастази. Дори след успешно оперативно отстраняване на тумора в организма остават ракови клетки способни да доведат до разсейки и/или рецидив.

Химиотерапия

Основната цел на химиотерапията е да ограничи гореописаните усложнения. При голяма част от пациентите след време се появява рецидив и/или метастази, въпреки прилагането на продължителна химиотерапия.Предпоставката за неефективност на лечението е в природата на туморите, която е силно хетерогенна. Туморните клетки дори в организма на един пациент са с различна структура и генетика. Тези клетъчни линии се различават по свойства като злокачественост, способност за метастазиране, делене, размножаване и много други. В това число тези клетъчни линии се различават и по чувствителността си към химиотерапията.Често дори ефективна към голяма част от туморните клетки химиотерапията остава неспособна да ограничи развитието на определени резистентни клетъчни линии. В следствие на това, често терапии, които в началото на лечението са ефективнис напредване на третирането губят ефикасността си и ненужно натоварват пациента със страничните ефекти. Това динамично поведение на тумора, както и резистентността на някои туморни клетки към лечението налагат и динамично проследяване и оптимизиране на лечението.

Приложения и предимства:

  • Проследяването с Майнтрак позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност.
  • Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки позволява своевременна реакция и избор на ефективен подход.
  • Майнтрак позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив. – Майнтрак позволява да се направи изследване за химиочувствителност. Като при този тест изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.
  • С образна диагностика могат да се регистрират тумори по-големи от 1 см. Докато тумор, който е само 1 мм, може да отделя до 100 000 ракови клетки на ден в кръвта. С помощта на теста Майнтрак може да се отчете промени в броя на туморните клетки от 50 000 нагоре в целия кръвен поток и затова е много полезен като дългосрочно проследяващ тест.

Сравнение с туморни маркери

Туморният маркер е белтък, който нормално се среща в организма, като в туморните клетки е в по-високи количества. Повишените нивата на туморните маркери, често не съответстват с динамиката на онкологично заболяване. От друга страна, при установени ракови образувания, маркерът сигнализира само за отмиращи ракови клетки, но не и за живи, които могат да доведат до възникване на метастази. С помощта на Maintrac може да се проследява ефективността на една терапия и тя да се променя при необходимост, спрямо цели туморни клетки свободно циркулиращи в организма, представляващи реален риск за прогресия на заболяването.

Технологията на теста Мaintrac е разработена в „Dr. Pachmann Laboratory“ – Байройт, Германия. Методът се прилага в клиничната практика повече от 10 години в цяла Европа.

Описание

Кръвно изследване за периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите/конвенционални химиотерапевтични медикаменти. Методът дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Чрез периодичното прилагане на теста се проследява рискa от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки в кръвта.

Предимства

  • Проследяването с MAINT®AC позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не – и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност;
  • Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки с MAINT®AC позволява своевременна реакция и избор на ефективен подход в лечението;
  • MAINT®AC позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.
  • MAINT®AC позволява да се направи изследване за химиочувствителност. При тази опция изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.

Индикации

Изследването MAINT®AC е приложимо за пациенти с всички типове солидни тумори от епителен произход.

MAINT®AC с химиочувствителност

Чрез Майнтрак с химиочуствителност може да се оцени индивидуалния отговор на пациента към лечението, още преди то да е започнало. Оценка на ефикасността на конкретен химиотерапевтик, се извършва по следната технология – туморните клетки се култивират и се подлагат на въздействие на съответния медикамент в различни концентрации и времеви диапазон. Извършва се анализ на отмирането на раковите клетки в %. Всеки резултат над 80% се смята за добър, а терапията – ефективна. Медикаментите може да се тестват поотделно или ако са изписани в „коктейл“. Два-три медикамента в коктейл се таксуват само като един анализ.

Цени:

Вид Цена
Maintrac – броене на туморни клетки 1300лв. (-5% при 2-то  броене; -10% при 3-то броене)
Химиочувствителност 1 медикамент 2640лв.
Химиочувствителност 2 медикамент 3780лв.
Химиочувствителност 3 медикамент 4800лв.
Химиочувствителност 4 медикамент 5950лв.
Химиочувствителност 5 медикамент 7100лв.

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0895674054