Maintrac

Maintrac
Maintrac2018-10-24T12:45:27+00:00

Описание

Кръвно изследване за периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите/конвенционални химиотерапевтични медикаменти. Методът  дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Чрез периодичното прилагане на теста се проследява рискa от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клеткив кръвта.

Предимства

– Проследяването с MAINT®AC позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не – и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност;

– Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки  с MAINT®AC позволява  своевременна реакция и избор на ефективен подход в лечението;

– MAINT®AC позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.

– MAINT®AC позволява да се направи изследване за химиочувствителност. При тази опция изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.

Индикации

Изследването MAINT®AC е приложимо за пациенти с всички типове солидни тумори от епителен произход.

MAINT®AC с химиочувствителност

Чрез Майнтрак с химиочуствителност може да се оцени индивидуалния отговор на пациента към лечението, още преди то да е започнало. Оценка на ефикасността на конкретен химиотерапевтик, се извършва по следната технология – туморните клетки се култивират и се подлагат на въздействие на съответния медикамент в различни концентрации и времеви диапазон. Извършва се анализ на отмирането на раковите клетки в %. Всеки резултат над 80% се смята за добър, а терапията – ефективна. Медикаментите може да се тестват поотделно или ако са изписани в „коктейл“. Два-три медикамента в коктейл се таксуват само като един анализ.

Химиочувствителсност за 1 медикамент : 1 897.00лв. , за 2 медикаментa: 2 948,00лв.

за 3 медикаментa: 3 978,00лв.,  за 4 медикаментa: 4 989,00лв., за 5 медикаментa: 5 975,00лв.

За да Ви предложи по-добро изживяване, този уебсайт използва бисквитки. Научете повече Разбрах