ПРЕПОРЪКИ ЗА ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ УСТАНОВЯВАЩИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ РАК НА ГЪРДАТА

ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY)

Критериите за генетично изследване варират според географския регион поради различното разпространение на генетични варианти и мутации. Широко приети медицински критерии са:

 • три или повече случая на рак на гърдата или яйчниците в семейството
 • два случая на рак на гърдата на възраст под 40 години в семейството
 • рак на гърдата при мъж или много ранно възникване на рак на гърдата при жена
 • жена от еврейски произход с рак на гърдата на възраст под 60 години
 • ранно възникнал билатерален рак на гърдата
 • рак на гърда и яйчници при един и същи пациент

Допълнителни критерии са възникване на медуларен карцином или тройно негативен рак на гърдата при пациенти под 50 годишна възраст.

NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK

NCCN преpoръчва на пациентите с персонална история на рак на гърдата тестване за мутации в BRCA гените, ако са налични следните индикации:

 • Диагноза на възраст 45 или по-малко
 • Диагноза с поне две първични образувания (билатерални тумори, два индивидуални тумора, възникващи синхронно или асинхронно), като първото образувание възниква под 50 годишна възраст
 • Диагностициран пациент под 50 годишна възраст с един или повече роднини с рак на гърдата, рак на панкреаса или рак на простатата
 • Диагноза с тройно негативен рак, диагностициран преди възраст 60 години
 • Диагностициран пациент независимо от възрастта с един или повече роднини с диагностициран рак на гърдата преди 50 годишна възраст
 • Диагностициран пациент независимо от възрастта с поне двама роднини с рак на гърдата независимо от възрастта
 • Диагностициран пациент независимо от възрастта с един или повече роднини с инвазивен рак на яйчниците
 • Диагностициран пациент независимо от възрастта с двама или повече роднини с рак на панкреаса или простатата
 • Близко родство с диагностициран мъж с рак на гърдата

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY

Наличието на наследствен рак на гърдата и яйчниците трябва да се обсъди, ако има няколко случая на рак на гърдата или яйчниците в една и съща родствена страна. Други показатели са:

 • Една или повече жени в семейството, диагностицирани на възраст 45 или по-рано
 • Една или повече жени в семейството, диагностицирани преди 50 годишна възраст, със случай на друг вид рак в семейството, например простатен, меланома или рак на панкреаса
 • Наличие на рак на гърдата или яйчниците в няколко поколения, например баба и леля от страна на бащата
 • Жена с диагностицирани два индивидуални тумора, например в двете гърди или в гърда и яйчници
 • Роднина от мъжки пол с рак на гърдата
 • Семейна история на рак на гърдата, яйчниците и панкреаса в една и съща родствена страна на семейството
 • Семейна история на рак на гърдата, яйчниците или панкреаса в семейство на евреи