Наследственият рак на дебелото черво е относително рядък, но проучване публикувано в Journal of Clinical Oncology посочва, че тази форма на болестта се среща значително по-често при хора, диагностицирани в ранна възраст. Според него, една трета от случаите на колоректален рак при хора под 35 години се дължат на генетични мутации, които се предават в поколението. Съгласно тези данни изследователите смятат, че всички пациенти с рак на дебелото черво под 35-годишна възраст трябва да бъдат насочени към генетична консултация. Това би имало съществено значение за техните преки роднини – деца, родители, братя и сестри.

В проучването се установява, че при 67 от 193 изследвани пациенти с рак на дебелото черво в млада възраст, се наблюдават мутации, които се унаследяват в поколението. При 45 от тях се открива синдром на Линч, който увеличава риска от развитие на рак на дебелото черво при носителите с 50-80 %, при 16 се установява аденоматозна полипоза, а при останалите 6 – други генетични аномалии.

Ракът на дебелото черво е едно от най-често срещаните и смъртоносни онкологични заблявания. Счита се, че болестта засяга основно възрастните хора, тъй като диагнозите обикновено се поставят между 65-тата и 74-тата година на пациентите. По последните данни обаче, се наблюдава тенденция за зачестяване на случаите на рак на дебелото черво при по-млади хора.

В България НМ Дженомикс предлага ColoNext – тест за генетична предразположеност към рак дебелото черво. Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация и консултация относно генетичните анализи изследвания.