За пациентите с диагноза рак е важна както ефективността на предписаната терапия, така и качеството на живот по време на и след лечението. Много от болните се страхуват от химиотерапията повече, отколкото от самото заболяване, поради разпространеното схващане, че тя повече вреди на организма. Факт е, че химиотерапевтиците, които имат за цел да унищожат раковите клетки, в хода на действието си винаги засягат и здрави клетки, което води до странични ефекти. Преди едно лекарството да се пусне на пазара обаче, се извършват многобройни изследвания, които да докажат положителния ефект от химиотерапията при онкоболните.

Въпреки това много от пациентите решават вместо на конвенционалната медицина, да се доверят на  неодобрени методи за лечение. Представяме ви една поредица относно алтернативни терапии, които нямат доказан ефект при лечението на рак, но остават един мит и надежда при болните и техните близки.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЛЕЧЕНИЕ

БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ

Биорезонансната терапия вклчва диагностика и терапия чрез електрични устройства, прикачени към тялото на пациента. Базира се на хипотезата, че раковите клетки излъчват определени електромагнитни колебания. Раковият център Memorial Sloan Kettering отрича това, тъй като не съществуват доказателства и отбелязва, че американската администрация по регистрация на храните и лекарствата FDA е санкционирала множество търговци на подобни устройства.

ЕЛЕКТРОХОМЕОПАТИЯ

Тази терапия е създадена от граф Цезар Матей (1809 – 1896), който предлага различните колебания в електричеството могат да се използват за лечение на рак. Концепцията на метода не е ясна, но той се популяризира много през 19 век и има последователи и до днес.

ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕН Х-РОИД

Електрофизиологичният Х-роид е електрическо устройство, за което се смята, че може да диагностицира и лекува рак. Квантовият Х-роид се предполага, че балансира био-енергетичните сили, които учените отричат. Този уред може да промени кожната резистентност, но това няма връзка с общото състояние на тялото.

СВЕТЛИННА ТЕРАПИЯ

Тази терапия вклчва използване на различни източници на светлина за лечение. Според Американската общност по рак терапии като хромотерапия и светлинни кутии нямат ефект върху рака.

МАГНИТНА ТЕРАПИЯ

Магнитната терапия представлява практика с поставяне на магнити на различни части от тялото за лечение. Въпреки че тези терапии имат слава на ефективни срещу много заболявания, включително рак, Американската общност по рак не намира доказателства за това.

ПОЛЯРИЗИРАНА ТЕРАПИЯ

Това е вид енергийна медицина, основана на идеята, че позитивните и негативните заряди в електромагнитното поле на човек повлиява здравето му. Въпреки че методът е събрал много популярност, Американската общност по рак отрича ефективността му поради липса на каквито и да е научни доказателства.

ТЕРАПЕВТИЧНО ДОКОСВАНЕ

Противоположно на името си, терапията не включва докосване, а терапевтът държи ръцете си близо до тялото на пациента за промяна в енергийното му поле. Въпреки че терапията се практикува масово, досега не са намерени доказателства, че тя може да бъде ефективна срещу рак и каквито и да е други болести.