Изследвания на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на нея може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия, да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот.

OncoDNA предлага три типа онкологични анализи сертифицирани с ISO15189 и CE-IVD:

OncoDEEP се развива, за да стане по-всеобхватен и гъвкав, но все още е строго базиран на клинични и биологични научни доказателства. 

OncoDEEP NGS : Само ДНК + РНК (без IHC)

Показания:
-Според указанията на ASCO, ESMO and NCCN
-Само, ако са извършени терапевтични IHC маркери (в зависимост от вида на рака)
-Пациенти с метастатичен или напреднал рак
-Пациенти с ранен стадий на NSCLC след пълна резекция

Резултати/Препоръки:
-Целеви терапии
-Имунотерапия
-Хормонална терапия (ESRI)
-Фармакогеномика (цитрохомни гени и DPYD)

Цена: 4977 лв  4480 лв.

OncoDEEP

 • Изследва се проба от туморна тъкан

 • Включва анализ на 638 гени и участаци, в комбинация с имунохистохимични и други подходи за изследване.
 • OncoDEEP включва скрининг на геномни промени (ДНК и РНК), геномни сигнатури (хомоложна рекомбинация), микросателитна нестабилност (MSI), туморно мутационно натоварване (TMB) и протеинови биомаркери за отговор към таргетната терапия, имунотерапия, хормонална терапия и химиотерапия.
 • На база резултатите може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Предимства

Какво дават резултатите от OncoDNA?

 • Възможност на онколога да направи информирано избор при назначаване на терапия, базирана на уникалните характеристики на конкретния тумор
 • Ориентация кои терапии ще са ефективни за конкретния пациент и спрямо кои се очаква лош отговор или силни нежелани странични ефекти
 • Въз основа на резултатите могат да бъдат идентифицирани терапии, които до този момент не са били предвиждани.
 • Предложения за клинични проучвания, в които може да бъде включен пациента, според резултатите му.

Индикации

 • OncoDEEP позволява анализ на всички видове туморни проби – блокчета, стъкла или иглена биопсия. Тестът има предназначение да обоснове критично важни характеристики на тумора.
 • OncoDEEP е разработен да бъде използван при всички видове солидни тумори в 3-ти или 4-ти стадий, а също и при детски глиобластоми.
 • За случаи, когато не се разполага с твърда биопсия, OncoDEEP не e приложими, може да се използва тест OncoSELECT, който е на основата на течната биопсия.

Време на изработване на доклада: 12-14 дни

Цена:6240 лв 5616 лв

OncoDEEP Premium: Множествена IHC

Към Премиум панела на OncoDEEP са включени тумор-спец. IHC, подкрепена от клин. и/или научни доказателства + IHC панел за нетуморна специфична химиотерапия и изследване на IHC панел на пътя на mTOR.

Цена: 7392лв 6653 лв.

Изберете вашия OncoDEEP панел.

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0895674054