Описание

Изследвания на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на нея може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия, да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот.

OncoDNA предлага три типа онкологични анализи сертифицирани с ISO15189 и CE-IVD:

OncoDEEP®

 • Изследва се проба от туморна тъкан

 • Включва анализ на 638 гени и участаци, в комбинация с имунохистохимични и други подходи за изследване.
 • OncoDEEP включва скрининг на геномни промени (ДНК и РНК), геномни сигнатури (хомоложна рекомбинация), микросателитна нестабилност (MSI), туморно мутационно натоварване (TMB) и протеинови биомаркери за отговор към таргетната терапия, имунотерапия, хормонална терапия и химиотерапия.
 • На база резултатите може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Предимства

Какво дават резултатите от OncoDNA?

 • Възможност на онколога да направи информирано избор при назначаване на терапия, базирана на уникалните характеристики на конкретния тумор
 • Ориентация кои терапии ще са ефективни за конкретния пациент и спрямо кои се очаква лош отговор или силни нежелани странични ефекти
 • Въз основа на резултатите могат да бъдат идентифицирани терапии, които до този момент не са били предвиждани.
 • Предложения за клинични проучвания, в които може да бъде включен пациента, според резултатите му.

Индикации

 • OncoDEEP позволява анализ на всички видове туморни проби – блокчета, стъкла или иглена биопсия. Тестът има предназначение да обоснове критично важни характеристики на тумора.
 • OncoDEEP е разработен да бъде използван при всички видове солидни тумори в 3-ти или 4-ти стадий, а също и при детски глиобластоми.
 • За случаи, когато не се разполага с твърда биопсия, OncoDEEP не e приложими, може да се използва тест OncoSELECT, който е на основата на течната биопсия.

Време на изработване на доклада: 14-21 дни

Цена: 6800 лв.

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0895674054