Описание

Изследвания на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на нея може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия,  да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот.

OncoDNA предлага четири типа онкологични анализи сертифицирани с ISO15189 и CE-IVD:

OncoDEEP®

  • Изследва се проба от туморна тъкан
  • Включва анализ на 638 гени и участаци, в комбинация с имунохистохимични и други подходи за изследване.
  • На база резултатите може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Предимства

Какво дават резултатите от OncoDNA?

  • Възможност на онколога да направи информирано избор при назначаване на терапия, базирана на уникалните характеристики на конкретния тумор
  • Ориентация кои терапии ще са ефективни за конкретния пациент и спрямо кои се очаква лош отговор или силни нежелани странични ефекти
  • Въз основа на резултатите могат да бъдат идентифицирани терапии, които до този момент не са били предвиждани.
  • Предложения за клинични проучвания, в които може да бъде включен пациента, според резултатите му

Индикации

Onco DEEPпозволява анализ на всички видове туморни проби – блочкета, стъкла или иглена биопсия. Както всеки друг тест, чието предназначение е да обоснове критично важни. Onco DEEP е разработен да бъде използван при всички видове солидни тумори в 3-ти или 4-ти стадий, а също и при детски глиобластоми. За случаите на  4-ти стадий недребноклетъчен белодробен карцином, рак на дебелото черво, HR+ или HER2+ рак на гърдата, рак с неустановен произход и рак на простатата, Onco DEEP също може да бъде полезен, но много по-препоръчителен е анализът ONCO Strat&Go; За случаи, когато не се разполага с твърда биопсия, Onco DEEPиOnco Strat&Goне са приложими;

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0895674054