Slide 1

Какво представляват тестовете за наследствена обремененост?


Тестовете за наследствена обремененост за рак са генетични тестове, които анализират генетични мутации, свързани с увеличения риск от развитие на рак. Такива тестове могат да предоставят информация за наличие на специфични генетични вариации, които могат да увеличат вероятността за развитие на рак в бъдеще.

За лаборатория CENTOGENE

CENTOGENE е водеща компания за редки болести, основана през 2006г. със седалище в Рощок, Германия . Компанията е ориентирана към редките болести и разполага с банка биоданни с повече от 800 000 души.

CENTOGENE предлагат цялостно портфолио, което надхвърля стандартните лабораторни изследвания и медицинска интерпретация. Те идентифицират генетични варианти, свързани с онкологични заболявания в голям брой гени, като могат да предоставят широка гама за насърчаване на правилна диагностиката на рака, прогнозата, избора на лечение и наблюдение.

За лаборатория CENTOGENE

 

CENTOGENE е водеща компания за редки болести, основана през 2006г. със седалище в Рощок, Германия . Компанията е ориентирана към редките болести и разполага с банка биоданни с повече от 800 000 души.

CENTOGENE предлагат цялостно портфолио, което надхвърля стандартните лабораторни изследвания и медицинска интерпретация. Те идентифицират генетични варианти, свързани с онкологични заболявания в голям брой гени, като могат да предоставят широка гама за насърчаване на правилна диагностиката на рака, прогнозата, избора на лечение и наблюдение.

OncoNEXT за миелоидни тумори

OncoNEXT панел за миелоиден тумор е насочен към важни области в рамките на 35 гена, които често са мутирани в миелоидни злокачествени заболявания. Миелоидните злокачествени заболявания са клонални заболявания на хематопоетичните прогениторни клетки. Миелоидните тумори са четвъртият най-често диагностициран рак в икономически развитите страни. По-голямата част от миелоидните тумори съдържат голям брой соматични мутации, които са генетични промени, които не се наследяват, а се създават в самия тумор. За разлика от наследствените мутации на „зародишната линия“, тези соматични мутации не се предават на потомството. Соматичните мутации значително допринасят за патогенезата, прогресията и прогнозата на миелоидните злокачествени заболявания.

OncoNEXT за миелоидни тумори

OncoNEXT панел за миелоиден тумор е насочен към важни области в рамките на 35 гена, които често са мутирани в миелоидни злокачествени заболявания. Миелоидните злокачествени заболявания са клонални заболявания на хематопоетичните прогениторни клетки. Миелоидните тумори са четвъртият най-често диагностициран рак в икономически развитите страни. По-голямата част от миелоидните тумори съдържат голям брой соматични мутации, които са генетични промени, които не се наследяват, а се създават в самия тумор. За разлика от наследствените мутации на „зародишната линия“, тези соматични мутации не се предават на потомството. Соматичните мутации значително допринасят за патогенезата, прогресията и прогнозата на миелоидните злокачествени заболявания.

ПОКРИТИ ЧЕСТИ СИНДРОМИ И РАЗСТРОЙСТВА 

 • Остра миелоидна левкемия
 • Хронична миелоидна левкемия
 • Хронична миеломоноцитна левкемия
 • Ювенилна миеломоноцитна левкемия
 • Миелодиспластичен синдром
 • Миелоиден тумор
 • Миелопролиферативни неоплазми

Брой гени: 35

ТАТ: 10 дни

Покритие: ≥97.00% ≥200x
Цена: 2390 лв.

ПОКРИТИ ЧЕСТИ СИНДРОМИ И РАЗСТРОЙСТВА 

 • Остра миелоидна левкемия
 • Хронична миелоидна левкемия
 • Хронична миеломоноцитна левкемия
 • Ювенилна миеломоноцитна левкемия
 • Миелодиспластичен синдром
 • Миелоиден тумор
 • Миелопролиферативни неоплазми

Брой гени: 35

ТАТ: 10 дни

Покритие: ≥97.00% ≥200x
Цена: 2390 лв.

Заявете OncoNEXT за миелоидни тумори

OncoNEXT за миелоидни тумори

2151лв.2390
 • Изследва:

  ASXL1, ATM, CBL, CDKN2A, CEBPA, CREBBP, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, GATA2, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, NF1, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRB, PHF6, PTPN11, RAD21, RUNX1, SF3B1, SMC1A, SMC3, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1

 • Извършване на анализ: 10 дни