Добре дошли в света на SeekIn – лидер в разработването на кръвно-базирани тестове за ранно откриване на онкологични заболявания и тяхното проследяване. През годините компанията проправя път към ранно откриване на рак в страните с нисък и среден доход и стандарт на живот.

Вълнуващото при разработения от OncoSeek тест е, че вместо да използва предварително секвениране основано на туморна тъкан за проектиране на специфични за пациента мутационни панели, компанията прилага универсален алгоритъм, извлечен от изкуствен интелект, който включва геномни, епигеномни и протеомни сигнали. 

Какво представлява тестът OncoSeek?
OncoSeek е CE-IVD маркиран неинвазивен кръвен тест, представен от компанията SeekIn и е първият тест в България, чийто резултат ще се изготвя с помощта на изкуствен интелект.

Предимства

  • Изследването се основава на тъканно-специфичните характеристики на белтъчните туморни маркери.
  • Чрез използването на контролиран изкуствен интелект се прави още по-прецизна оценка за тъканния произход на раковото заболяване.


Индикации
Този тест е създаден за скрининг или подпомагане на ранното идентифициране на ракови заболявания чрез интегриране на измерването на панел от 7 избрани протеинови туморни маркера (AFP, CA125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, CEA и CYFRA21-1) и клинична информация за индивида. Изследването на тези маркери дава информация и е основа за откриването на деветте най-често срещани ракови заболявания.

За детекцията на кои заболявания се използва тестът?
– Лимфома
– Рак на хранопровода
– Рак на черния дроб
– Рак на гърда и яйчници
– Рак на панкреаса
– Рак на стомаха
– Рак на дебелото черво
– Рак на белите дробове

Иновации в технологията
Използван е конвенционален клиничен електрохемилуминесцентен имуноанализатор за идентифициране на 7 специфични протеинови туморни маркера (PTM) в кръвта на всеки индивид. Въз основа на количествените резултати от седемте белтъчни маркера и клинична информация като пол и възраст е създаден алгоритъмът OncoSeek, който използва изкуствен интелект (AI), за да разграничи пациенти с рак от пациенти без рак и изчислява вероятността за наличие на раково заболяване (POC). Технологията също успя да предскаже възможната засегната тъкан на произход (TOO), където са открити ракови сигнали в кръвта.

 

Вид проба: кръвна

Време за изработване на доклад: 5-7 дни
Лаборатория: Labor Mönchengladbach MVZ Dr Stein + Kollegen Gbr, Tomphecke 45, 41169 Mönchengladbach, Germany
Цена на изследването: 550,00 лв.