НОВО!

Онкологичните изследвания OncoDEEP и OncoSTRAT&GO в нова по-разширена версия!

Белгийската компания OncoDNA, на която НМ Дженомикс е официален дистрибутор за България,  обяви, че изследванията за солидни тумори OncoDEEP и OncoSTRAT&GO вече ще се предлагат в нова по-разширена версия.

Новият тест за туморно профилиране OncoDEEP вече ще включва секвениране на 638 гени, вместо 313, както беше до сега, като същият брой гени и генни участъци ще включва и анализът OncoSTRAT&GO. Тестът OncoStrat&Go  включва по-разширен панел от фузионни гени  и анализ на 40 гена или генни участъци  от кръвна проба за мутации, свързани с резистентност и чувствителност към таргетни терапии.

OncoDEEP и OncoSTRAT&Go са панелни изследвания на туморна тъкан, целящи съставяне на маскимално информативен молекулярен профил на тумора. Този подход позволява индивидуален подход при избора на лечение, разделяйки възможните терапии в три групи: с индикация за потенциална ефективност, с индикация за потенциална липса на ефективност и с противоречиви индикации.

Защо този подход е от значение?

Всеки тумор произхожда от мутации в ДНК, обуславящи „поведението“ му,  неговата „агресивност“, чувствителност и резистентност към лечение, т.е.  всеки тумор има свой характерен индивидуален профил. Докато ДНК „носи“ информацията за различни функции и характеристики, белтъците са реално молекулите, които ги изпълняват и обуславят.  Ето защо комбиниран подход за анализ  и на гени, и на протеини като при тестовете OncoDEEP и OncoSTRAT&GO е изключително ефективен, за да се предскаже евентуалния отговор към лечението.

Разширените версии на OncoDEEP и OncoSTRAT&GO се нареждат сред най-комплексните и информативни анализи, представляващи надежден инструмент за взимане на решения при назначаване на таргетни терапии, имунотерапии и химиотерапии. Те предоставят изчерпателен анализ със широк обхват, включващ секвениране на гени и генни участъци, имунохистохимичен анализ, анализ на микросателитна нестабилност, фузионни гени и промоторно метилиране.

Цената и времето за анализ се запазват,  като така съотношението информативност/цена става още по-добро!