Световната здравна организация разработва ежегодно национални програми за превенция на раковите заболявания. В една от последните си публикации експертите от СЗО  твърдят: „Всяка година ракът на гърдата убива повече от 500 000 жени по света. При недостиг на медицински ресурси повечето жени с рак на гърдата са диагностицирани в напреднал стадий, а тяхната преживяемост от 5 години варира между 10-40%. При условия на ранно диагностициране и основна терапия същата преживяемост достига до 80%.“

РАННА ДИАГНОСТИКА НА РАКА НА ГЪРДАТА

Ракът на гърдата може да се диагностицира рано по два начина:

  • Ранната диагноза се основава на подобрена обществена здравна култура относно симптомите, асоциирани с рак. Това помага за разпознаването на първите симптоми и предприемането на действия.
  • Скрининг, който включва систематична мамография, сред жените без изявени симптоми за детекция и терапия на рак и състояния, предхождащи рака.

Публикацията на Световната здравна организация балансира ползите и недостатъците от мамографията за жени над 40 при определени обстоятелства.

НАСЛЕДСТВЕН РАК НА ГЪРДАТА

Изследване за генетични мутации, определящи образуването на рак на гърдата, може да помогне за избора на скрининг и неговата честота. Най-честите мутации, водещи до развитие на заболяването, са в гените BRCA1&2, както и в няколко други гена. Можете да научите как да се изследвате за повишен риск за развитие на рак на гърдата, като се свържете с екипа на НМ Дженомикс.