Ракът на гърдата е на първо място по честота на онкологична заболеваемост при жените и представлява 27.3% от всички злокачествени заболявания при тях.

Българският национален раков регистър докладва следните данни в изданието си „Заболяемост от рак в България, 2011”:

  • През 2011 г. в страната са регистрирани 3885 нови случаи на рак на гърдатата, а 1284 жени са починали.
  • Всяка година заболяемостта от рак на гърдата се увеличава средно с 1.8%. (фиг. 1.)
  • Заболяемостта от рак на млечната жлеза се увеличава с напредване на възрастта на пациентите след 35 години и достига своя пик при 60-64 годишните (фиг. 2.).
  • Морфологично доказани са 97% от случаите и при мнозинството от тях е диагностициран дуктален карцином (70%), следван от лобуларен (12%). Сред редките морфологични видове са тубуларен аденокарцином, медуларен карцином, крибриформен карцином, Болест на Пейджет и др.
  • Около 3/4 от пациентите (71.2%) се диагностицират в начален (първи и втори) стадий на заболяването. При 26% то е в трети и четвърти стадий, при останалите – стадият е неуточнен (фиг. 3.) .
  • Стандартизираната заболяемост от рак на млечната жлеза в България е по-ниска от средната за Европа. Прогнозните данни за 2012 г. (http://eco.iarc.fr/EUCAN/) показват заболяемост за България 76.3 на 100 000 жени, при средна за Европа – 94.2 на 100 000 жени. Въпреки това стандартизираната смъртност от рак на млечната жлеза в България е по-висока от средната за Европа – 24.1 и 23.1 на 100 000 жени, съответно.
  • Относителната петгодишна преживяемост от рак на млечната жлеза в България е 71.7%. Тя е по-ниска от средната за Европа, където е 81.8%.

Неблагоприятните статистически данни за страната ни (висок процент на късните диагнози, висока смъртност и ниска петгодишна преживяемост) идват да покажат важността на профилактичните изследвания и ранното диагностициране на рака на гърдата. В зависимост от това на кой етап се установи болестта, методите за лечение са различни, като ранното диагностициране на рака увеличава многократно шансовете за пълно излекуване. В ранните си стадии, обаче, злокачествените заболявания рядко имат изявени предупредителни знаци. Първите промени и симптоми, които жените могат да отчетат включват бучка или деформация на гърдата си, бучка в областта на подмишницата, изтичане на секрет от зърното на гърдата, деформация на зърното, промени в цвета и вида на кожата на гърдата.

За съжаление първите признаци при възникване на рак на гърдата най-често остават незабелязани. Ето защо е необходимо жените да следват препоръките за скрининг на рак на гърдата. Те включват регулярни профилактични прегледи, редовни самостоятелни прегледи, консултации относно употреба на контрацпетиви при наличие на фамилна обременености и преди решение за козметична корекция на гърдите. Възможността жената да развие рак на гърдата и яйчниците по време на живота си се увеличава значително, ако тя унаследи от своя родител мутация в BRCA 1 & 2 гените. НМ Дженомикс предлага вече и в България генетичен тест за пациенти с фамилна предразположеност или за пациенти, които искат да знаят дали са носители на мутация в тези два гена.

Фиг. 1. Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт на 100 000) от рак на гърдата при жените

Фиг. 2. Възрастово-специфична заболяемост от рак на гърдата при жените в България, 2011 г.

Фиг. 3. Стадийно разпределение (%) на новодиагностицираните случаи с рак на млечната жлеза при жените, 2011 г.