Всички хора, независимо мъже или жени, са родени с тъкан на млечна жлеза. Въпреки че мъжете се развиват без активни млечни жлези, мъжките тъкани на гърдата могат също да развият рак. Ракът на гърдата при мъже е много рядък с порядък по-малко от 1% от всичките диагностицирани случаи на рак на гърдата. Въпреки това мъжете с диагностициран рак на гърдата са с много по-лоша прогноза от жените. Това се дължи на по-късното откриване на заболяването и на наличието на специфични мутации, често определящи развитието на рак на гърдата при мъже.

ВИДОВЕ КАРЦИНОМИ И СИМПТОМАТИКА

Най-голямата част от мъжете с рак на гърдата развиват инфилтриращ дуктален карцином, което означава, че туморът около каналите на млечната жлеза се разпространява сред околните тъкани. Много рядко мъжете могат да бъдат диагностицирани с възпалителен рак на гърдата (болест на Паджет). Рисковите фактори за развитие на рак на гърдата при мъже са високо радиационно облъчване, високи нива на естроген и мутации в гена BRCA2.

Мъжкият рак на гърдата има същата симптоматика като при рака на гърдата при жени – бучка в гърдата, зачервяване на кожата и зърното, обрив и сърбеж. Лечението при мъже се извършва както лечението на жени с рак на гърдата. Ранното откриване на рака води до по-благоприятни прогнози.

ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА ГЪРДАТА ПРИ МЪЖЕ

Световната здравна организация препоръчва генетичното тестване на мъже с рак на гърдата за мутации в гените BRCA1&2. Мутации в тези гени са най-честата причина за появата на заболяването при мъжете. Генетичното изследване дава информация за риска от развитие на заболяването и в потомството, като рискът при позитивен резултат на бащата е 50% шанс за унаследяване на мутациите от потомците му. При положителен резултат на бащата дъщерите са значително застрашени от развитие на рак на гърдата през живота им. Синовете имат голям риск от развитие на рак на простатата, тъй като същите мутации са причина за възникването и на това заболяване.

НМ Дженомикс предлага генетично изследване за мутации в гените BRCA1&2. Изследването е подходящо за пациенти с фамилна история на рак на гърда, простата, панкреас или яйчници. Изследването е подходящо и за пациенти с рак на гърдата в ранна възраст. Генетичният резултат дава информация за превенция на заболяването, подходяща диагностика и терапия, както и за оценка на риска за близки роднини. Свържете се с нашите консултанти, като натиснете тук!