Туморният маркер се използва за проследяване на пациенти с ракови заболявания или при съмнение за раково заболяване. Маркерът представлява молекула, която идва от потенциално злокачественото заболяване, и циркулира в кръвта. Чрез кръвен тест се измерва неговото количество. В общия случай ако той е по-висок от референтните стойности, това е сигнал за развитие на злокачествен тумор. Засега това изследване е най-често прилаганото за проследяване на пациенти поради ниската му цена и бързите резултати.

По начало туморният маркер е белтък, който нормално се среща в организма, но в туморните клетки е в по-високи количества. Въпреки широката му приложимост, методът е изключително неточен. Няколко фактора определят многото фалшиви резултати. Определени физиологични процеси могат да доведат до повишаването му и фалшивия сигнал, че нещо се случва в организма на пациента. На второ място, говорейки за вече диагностицирани ракови образувания, маркерът е белтък в кръвта, отделен от загинали клетки. Така той сигнализира за отмиращи ракови клетки, но не дава сигнал за съществуване на живи клетки, които имат способността за възникване на метастази. Не на последно място много тумори и ракови клетки имат нормално количество на туморен маркер както при нормалните клетки на организма, т.е. те не могат да бъдат регистрирани като ракови

Циркулиращите туморни клетки възникват от първичния тумор и започват да циркулират в кръвообращението на индивиди със злокачествено заболяване. Те са сигурен показател за наличие на раково заболяване и техния брой дава точна информация за развитие на заболяването, тъй като живите ракови клетки могат да се придвижват чрез кръвта до отдалечени органи и да образуват метастази. От друга страна намаляването на туморните клетки дава информация за ефективността на терапия, ако пациентът се подлага на такава, или означава, че имунната система сама успява да се справи с унищожаването на клетките в организма.

Интересно явление е, че рядко има корелация между количеството на живи туморни клетки и нивата на туморен маркер. Когато говорим за прогресия или рецидив на заболяването, броят на туморните клетки се увеличава веднага и е много по-чувствителен маркер за установяване на прогресията. Туморният маркер може да се увеличи чак след образуване на нови тумори или метастази от първичния тумор и започване на процес на отмиране. Туморният маркер е показателен само при вече възникнало образувание и не дава точна информация на какъв етап е заболяването, докато броят на туморните клетки дава най-ранния сигнал за прогресия.

За проследяване на онкологични пациенти със солидни тумори чрез най-точния метод за преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки – Майнтрак, можете да се свържете с наш консултант на телефон 02/ 865 01 06 или на имейл адрес info@nmgenomix.com.