Хистопатологичните изследвания в клиничната онкология включват различни подходи за микроскопско наблюдение и анализ на тъкани с туморен произход, получени чрез биопсия или друга хирургическа интервенция. Патологичните доклади играят важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и помагат да се изберат възможности за лечение.

Поради спецификата на изследванията хистопатологичната оценка се базира на визуални наблюдения и силно зависи от субективната оценка на специалистите-патолози. Това става причина за твърдо честите грешки в тази област и последващото поставяне на грешни диагнози.

ГРЕШКИ В ПАТОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Според проучване, проведено в университетския медицински институт Джон Хопкинс, 44% от патологичните доклади съдържат грешки, като около 10% могат да окажат пряко влияние върху лечението на пациентите с онкологични заболявания. Тези грешки включват погрешно идентифициране на вида и стадия на рака, както и погрешното диагностициране на доброкачествен тумор като злокачествен (или обратното). Статистиките от изследвания за конкретни заболявания показват, че погрешните диагнози или погрешното определяне на стадии за рак на простата са 20%, за рак на кожата – 2.9%, за рак на гърдата – 1.4, за злокачествени образувания на женската полова система – 5.1%.

Друго проучване на „Dana Farber Cancer Institute“ докладва, че грешните оценки за показателя на Глийсън (оценка за агресивността на рака) при пациенти с рак на простата достига над 40%, като около 10% от грешките са достатъчно значими, за да повлияят лечението (основно в насока на комбинираните терапии).

Анализ на университета Нортуестърн в Чикаго, разглеждащ резултатите на 340 пациенти с рак на гърдата, показва, че 7.8 % от патологичните доклади съдържат грешки, които оказват влияние върху решението дали да се предприеме лумпектомия (отстраняване на бучката) или мастектомия (хириургично отстраняване на цялата гърда).

Катедрата по урология на университета във Вирджиния, САЩ, установява, че след като патологичните доклади на 97 пациенти с рак на пикочния мехур се разгледат и от втори специалист, се отчитат несъответствия в 18% от случаите.

КОГА ДА ПОТЪРСИМ ВТОРО МНЕНИЕ

Високият процент на грешки предполага, че в много от случаите е необходимо пациентите или техните лекари да потърсят второ мнение за хистопатологичните изследвания. Някои от случаите, в които специалистите препоръчват да се обърнем към втори специалист-патолог, включват:

  • Ако има шанс евентуална грешка да повлияе избора на лечение, потърсете второ мнение, за да се потвърди диагнозата и плана за терапия.
  • Ако раковото ви заболяване е много рядко и патологът няма опит с този тип рак или ако тъканната проба има някакви необичайни характеристики. В тези случаи потърсете второ мнение от признат експерт в областта.
  • Ако патологичният доклад е двусмислен или трудно разбираем.
  • Ако заболяването ви не се повлиява от лечението и прогресът ви е незадоволителен, второто мнение ще даде сигурност, че не се прилага терапия за друг вид рак.