МБАЛ „Токуда Болница София“, в сътрудничество с НМ Дженомикс, ще предлага на своите пациенти изследването Майнтрак, което се прилага при онкологични заболявания. То е базирано на детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки – тези клетки се отделят в кръвообращението на пациента от първичния тумор и представляват инструмент за разпространение на болестта в отдалечени органи и образуване на метастази.

Методът Майнтрак позволява да се изолират цикулиращи туморни клетки от кръвна проба на пациента и посредством проследяване на измененията в броя им в кръвообращението, дава възможност за динамично адаптиране на лечението в индивидуалния случай на всеки отделен пациент. С напредъка в персоналния подход за противотуморно лечение се очаква този метод да намира все по-често приложение в борбата с рака.

Още информация можете да видите на уебсайта на болница Токуда.