Има една тайна за лечението на рак, която само учените знаят – създаването на генетичен профил на заболяването дава най-добри възможности на пациента. За жалост дори лекарите все още не възприемат подхода на цялостен генетичен анализ преди избор на лечение. Повечето онколози опират до генетични изследвания, едва след като пациента не е показал подобрение от поредни терапии. Стандартният подход често стига до задънена улица, след като безуспешно се изчерпат конвенционалните методи. В подобни случаи на неефективна терапия лекарите разполагат с ограничен арсенал за адаптиране и промяна на подхода към заболяването. Във всеки случай изборът на лечение е крайно неинформиран и е базиран на статистически данни, вместо на индивидуалните характеристики на заболяването.

Пълното генетично секвениране на тумора дава възможно най-подробната информация и нейната клинична интерпретация. С TreatmentMap лекуващият лекар има възможност за информиран и персонален избор на лечение за съответния пациент.