Кожният меланом е най-агресивният кожен тумор с глобална честота от около 200 000 нови случая годишно. Представлява 4% от всички типове кожни неоплазми, но е причина за около 80% от смъртните случаи, свързани с тях (около 65 000 годишно). Честотата на преживяемост зависи от клиничния стадий при диагнозата, като петгодишната преживяемост е от 15% до 60% при пациенти, респективно с далечни и локални метастази.

През последните години прогнозата за пациентите с метастатичен кожен карцином съществено се подобри чрез приложението на нови таргетни медикаменти (вемурафениб, дабрафениб, траметиниб) и имунотерпевтици (ипилимумаб и др.). Въпреки това голяма част от пациентите развиват резистентност спрямо таргетните терапии през първите 12 месеца от лечението, а имунотерапиите са ефективни само при част от тях. Ранното предсказване на ефективността от лечението и способността за откриване на рецидиви би позволило пациенти, за които дадена терапия би била неефективна, да променят лечението на подходящ етап с цел намаляване на прогресията на заболяването.

В наскоро проведено проучване, включващо 27 пациенти с метастазиращ кожен меланом на терапия с вемурафениб, ипилимумаб или дакарбазин, се установява, че мониторингът на циркулиращите туморни клетки е подходящ за наблюдение на терапията и осигурява прогностична информация, свързана с общата преживяемост на пациентите. В друго изследване, проследяващо 101 пациенти с кожен меланом в напреднала фаза, циркулиращи туморни клетки са открити при 40 % от пациентите. Установява се, че броят на циркулиращите туморни клетки по време на лечението може да се използва като показател за резултатите от лечението.

Клиничната стойност на циркулиращите туморни клетки като прогностичен маркер за преживяемостта и ефективността на лечението при пациенти с метастазиращ кожен меланом е доказана и от редица други проучвания, които подкрепят по-широкото приложение на този метод в практиката.

В България НМ Дженомикс предлага изследването Майнтрак базирано на детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки в кръвообращението. За да научите повече за метода, приложението му и клиничните му ползи, свържете се с наш консултант.